Delco AB tar över städningen på Jordbruksverket i Helsingborg

Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) är en svensk förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling med uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna. Myndigheten sorterar sedan 1 januari 2014 under Näringsdepartementet.

Jordbruksverket inrättades 1991, och finns i Jönköping. Bland arbetsuppgifterna finns administration av EU:s landsbygdsprogram (där jordbrukarstöd ingår) och marknadsstöd, övergripande ansvar för distriktsveterinärerna, utveckling av jordbruksfrågor inom djurskydd, smittskydd och växtsortsskydd, certifiering av utsäde och kontroll av odlare och importörer för bekämpningsmedel. Jordbruksverket har också ansvar för vissa frågor om fiske och vattenbruk.

Vi är oerhört glada över att inrätta ett samarbete med Jordbruksverket i Helsingborg.

Vill ni också se över ert städavtal så är ni varmt välkommna att kontakta oss!

 

Share This Story, Choose Your Platform