MKB Fastighets AB har tecknat avtal med Delco AB för skötseln av deras utemiljöer i Herrgården!

MKB Fastighets AB har tecknat avtal med Delco AB för skötseln av deras utemiljöer i Herrgården!

Herrgården består av en blandning av låga trevåningshus och höga hus på sex eller nio våningar. Gårdarna mellan husen är helt bilfria, vilket gör dem barnvänliga och trygga att leka på. Det finns ett antal fina lekplatser i området och gott om gröna ytor för lek och sport, både för barn och vuxna. Den som tycker om idrott hittar fotbollsplaner, ishall, Rosengårdsbadet, tennis- och boulebanor alldeles i näromgivningen. Det finns även gott om fina cykelvägar och gångbanor som leder runt och genom Herrgården.

Arbetetet kommer att bestå av bland annat, kontunuerlig Gräsklippning, Trimming runt kanter och hörn, Rensning av gångbanor, Ogräsbekämpning samt besikning av lekplatser

Vi tycker det är väldigt kul att ta över skötseln av trädgården och utemiljöerna på Herrgården och ser fram emot ett gott samarbete med MKB!

 

Share This Story, Choose Your Platform