Städning är ett Hantverk

Städning är ett hantverk och hantverk kräver kompetens!

Visst kan många städa och visst är det många som tror att man städar rätt. Dock är  det viktigt att veta vilken städmetod och vilken kemikalie man ska använda när och var. Med felaktiga städmetoder, kemikalier och felaktig arbetsteknik riskerar man inte bara att skada inredningar, också städaren kan skadas. Omvänt kan bra metoder och arbetssätt bidra till städare som mår bra, orkar mer och städar bättre. Moderna städmetoder är både mer lättarbetade och gör rent mer effektivt än äldre metoder, som vatten och svabb.

Vi på Delco AB följer städtrenden och håller oss alltid upptaderade om vilka nya metoder det finns och hur vi kan jobba mer effektivt för kunderna och mer ergonomiskt för våra medarbetare.

Vi arbetar endast med miljövänliga produkter och har kontuuerliga utbildningar för våra medarbetere.

Funderar ni på att anlita en städbolag eller förnya ert städavtal? Då träffar vi er gärna för att berätta mer om hur vi jobbar och hur vi kan hjälpa er på ett effektivt och miljövänlig sätt.

Med vänliga hälsningar,

Tfn: 040-814 88

mail: [email protected]

 

Share This Story, Choose Your Platform