Tredje året i rad-Delco AB får Högsta kreditsvärdighet AAA

Bisnode hjälper människor att fatta smarta beslut. Företaget omvandlar data till insikter för att hjälpa beslutsfattare i både små dagliga frågor till stora strategiska beslsut i företag och organisationer i hela Europa.

Bisnodes expertområde är kredit-, marknads-och affärsinformation. Företaget tillhandahåller bland annat logotyper och diplom som visar att föreg är kreditvärdig enlig Bisnodes ansedda kredivärdighetssystem. Systemet kan med 90 procents sannolikhet förutse en konkurs i ett år i förväg.

Vi på Delco AB har jobbat hårt och jobbar varjedag för att leverera bra service, kvalitativ resultat och god stämmning bland våra medarbetare. Vi är så glada för att arbetet resulterar med en så fin bekräftelse 3 år i rad som högsta kreditvärdighet.

Vad krävs för att få högsta kreditvärdighet?

Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än två miljoner. Har varit verksamt i minst tio år och har nyckeltal som är väsentligt över branchens genomsnitt. Om något av dessa krav inte uppfylls får företaget AA (god kreditvärdighet) eller A (Kreditvärdig).

Vi tackar ödmjukast våra kunder, våra leverantörer och inte minst våra medarbetare. Utan er hade detta inte varit möjligt!

Mvh,

Tfn: 040 814 88

Mail: [email protected]

Wedd: www.delcoab.se

Share This Story, Choose Your Platform