Arbetande Arbetsledare till Delco AB

Delco AB är ett väletablerat serviceföretag som tillhandahåller städ-och servicetjänster i Malmö och dess Närområde. Vi är in expansiv fas och behöver ytterligare en Arbetande Arbetsledare.

Som Arbetande Arbetsledare ansvarar du för planering, uppföljning och kvalitetskontroll av leveransen mot ett antal kunder inom både privat och kommersiella kunder. Du ska även kunna offerera potentiella kunder samt städa.

Klicka här för att läsa mer om tjänsten!

Med vänliga hälsningar,

Tfn: 040 814 88

Mail: [email protected]

Webb: www.delcoab.se

Share This Story, Choose Your Platform