Fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar anlitar oss för kontinuerlig skötsel av deras utemiljöer. Arbete som då utförs är tex. Skräpplockning, gräsklippning, beskärning av buskar, ogräsrensning. Vi anpassar oss efter vad kunden önskar och sätter frekvenser därefter.

Kontakta oss för mer info!