Montessoriförskolan Mammolina i Lund väljer Delco AB för städningen av förskolan

Mammolina är en montessoriförskola på Sankt Lars i Lund. Dem värnar om den lilla människans första år i livet. Av vikt är att känna sig sedd, bekräftad och accepterad, att bli inspirerad, stimulerad och få utveckla sina inre potentialer. Det är ytterst viktigt att hålla en förskola ren då det enklet blir bakteriespridning. Därför väljer […]

Delco AB tar över städningen hos Svenska Einhhell AB

Svenska Einhell AB tillverkar och säljer  utrustning och  produkter för gör det själv användare eller hantverkare till sysslor hemma, trädgården eller för fritidsanvändning. Fr.o.m 1 Augusti tar Delco AB över städningen hos  Svenska Einhells kontor i Malmö. Vi är väldigt glada över förtroendet och ser framemot ett gott sammarebet med Svenska Einhell AB. Vill ni också […]