Det blir mycket spring i trappor och då dras det in en massa grus, löv och annat. För allas trevnad är det skönt med regelbunden städning av trapphusen och det kan vi erbjuda Er.

Detta görs vid varje städning:

  • Sopa och fuktmoppa trappor och hiss om det finns
  • Torka av trappräcken
  • Putsa entrédörrar och skyltar
  • Sopa golv i källare och tvättstuga

Kontakta oss för mer info!