Delco AB Tar över städningen av Kolonitoaletter i Malmö Stad

Ett odlingslottsområde är ett område utan stugor där du arrenderar en liten bit mark och kan odla frukt, bär, blommor och grönsaker samt har möjlighet att hålla kompost. Malmö stads odlingslotter är ett bra alternativ för dig som inte har egen trädgård.

I Malmö finns det cirka 1 800 odlingslotter fördelade på 23 områden. Lotternas storlek varierar från 20 till 200 kvm och priserna på dessa varierar beroende på område och storlek.

Fr.o.m 1 september 2018 r det Delco AB som kommer att ansvara för städningen av toaletterna dessa odlingsområden.

Vill ni också se över ert städavtal är ni varmt välkommna att kontakta oss!

Share This Story, Choose Your Platform