Västerbo Social & Omsorg väljer Delco AB för städningen av Stödlägenheter i Malmö

Västerbo Social Omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg. Dem har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik. Deras verksamhet bygger på en värdegrund som genomsyras av grundvärderingar som tar avstamp i allas lika värde och rätt att finna en plats i samhället. Dem har ett bio-psykosocialt synsätt på människan vilket också avspeglas i personalgruppen.

Dem tar emot ungdomar mellan 16-20 år som lever i en otillfredsställandehemsituation eller som av andra skäl är i behov av ett eget boende med stöd avvuxna samt ungdomar vilka tidigare varit placerade för social problematik. Ni kan läsa mer om detta på deras hemsida: https://vaster-bo.se/stodlagenheter/

Varje gång en stödlägenhet blir ledig måste den storstädas och fräschas upp så att den allt är i fin och fräsch skick innan den nya personen skall flytta in. För att ha en bra och kvalitativ leverans av städningen har Västerbo Social & Omsorg valt att samarbeta med Delco AB. Vi är mycket glada av förtroendet och ser väldigt mycket framemot en långsiktig samarbete.

Vill ni också se över er städavtal. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi er gärna!

Med Vänliga hälsningar

Tfn: 040-814 88

Mail: [email protected]

Webb: www.delcoab.se

Share This Story, Choose Your Platform